Organizational structure

0 | 668 | 5:38 am Wednesday 28th August 2019 | |

      ″ رئيـس الجـامعـة ″

أ.د/ أحمد عزيز عبد المنعم

______________________________________________

  ″نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب″

أ.د/ صفا محمود السيد

______________________________________________

  ″نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ″ 

أ.د/ أحمد محمد محمد سليمان

______________________________________________

  ″نائب رئيس الجامعة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة ″

أ.د/  مصطفي عبد الخالق عبد اللاه